Phan Hoàng Trọng

Tiến sĩ Giáo dục

► Tiến sĩ Quản lý Giáo dục.
► Công tác tại Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch.

☀ Hiệu phó P2H Academy.