Lê Thị Thu Sương

Giảng viên

► Giảng viên đào tạo trong hệ thống Trường thẩm mỹ Nhật, Hàn Quốc.
► Kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm.
► Giảng viên tại P2H Academy.

☀ Đào tạo học phần Da liễu và Kỹ thuật.