Quyền lợi
Đại sứ P2H Academy

Theo quyết định số 03-2018/QĐ/P2H/EDU được P2H Academy ban hành ngày 01/10/2018 quy định quyền lợi dành cho Đại sứ như sau:

  1. Được quyền phát ngôn về các chương trình đào tạo của P2H Academy.
  2. Được quyền tham gia các chương trình huấn luyện nghiệp vụ do P2H Academy tổ chức.
  3. Được quyền tổ chức tham quan cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, … của P2H Academy cho cá nhân hoặc đơn vị.
  4. Được quyền tham gia Vòng quay may mắn để nhận thưởng mỗi ngày một lần.
  5. Được quyền truy cập Kho quà đại sứ và có thể dùng điểm để đổi bất kỳ quà tặng tương ứng.
  6. Được sử dụng dịch vụ chăm sóc da mỗi tuần một lần hoàn toàn miễn phí và có thể mời tối đa 2 người bạn đi cùng (2 người bạn được mời cũng nhận được dịch vụ chăm sóc da hoàn toàn miễn phí).
  7. Được mời tham gia bất kỳ hội thảo hay sự kiện nào do P2H Academy tổ chức.
  8. Được mời tham gia các chuyến du lịch cùng P2H Academy.
  9. Được hưởng chiết khấu ưu đãi khi giới thiệu các khóa học tại P2H Academy.